• Nusterweg 70 - 6136 KV Sittard
  • 0031 46 451 37 81
  • info@staalkunsten.nl

Het werk van Paul Devens is te plaatsen tussen architectuur, geluid en performance.

Hij stelt ogenschijnlijk vertrouwde denkbeelden over de ons omringende werkelijkheid ter
discussie. Hij wil alternatieve modellen creéren voor vooraf bepaalde ‘begrijpbare’ modellen
die in de samenleving bestaan. Zo speelt hij met onze gevoelens van onzekerheid
en verrassing, door binnen een situatie waar alles duidelijk afgesproken Iijkt te zijn, geheel
onvoorspelbaar voor de dag te komen.

PD1

Zijn geluidsinstallaties zijn architectonische constructies met een eigen soundtrack of compositie, speciaal ontworpen voor het fysiek ervaren van geluid. Het publiek wordt onderdeel van het werk.

< Terug